+36 1 700 8108

Felhasználói adattovábbítási és -feldolgozási nyilatkozat


    Az Adatkezelési Követelmények és az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i, a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szoló 2016/679/EK rendelete alapján önkéntes hozzájárulásomat adom személyes adataim feldolgozása céljából az "Altegio Limited" (a ciprusi jog szerint bejegyzett társaság, székhelye: Andrea Kalvou Street 25, Office 102, 2321 Lakatameia, Nicosia, Ciprus; a továbbiakban: "Adatkezelő") mint új adatkezelő részére, az Altegio Platform elérése és használata céljából.

    Belegyezésemet adom személyes adataim kezeléséhez a alteg.io/en/info/privacy címen közzétett és/vagy az interneten elérhető adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, és amely adatvédelmi szabályzat a Felhasználási feltételekkel (alteg.io/en/info/terms) együtt rögzíti a Felhasználó személyes adatainak kezelésének szabályait annak érdekében, hogy a Felek kapcsolatukat a jogszabályoknak megfelelő módon folytathassák.

    Az Adatkezelő jogosult az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott személyes adataimmal műveleteket (tevékenységeket) végezni, ideértve a személyes adataim gyűjtését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, felhasználásának pontosítását (frissítését, megváltoztatását), anonimizálását, zárolását, törlését.

    Nincs kifogásom az ellen, hogy személyes adataimat az Adatkezelő és harmadik felek egymás között átadják, továbbítsák a megkötött szerződések és megállapodások értelmében, törvényes jogaim és érdekeim tiszteletben tartása érdekében .

    Jelen nyilatkozat a Felek általi aláírásának pillanatától lép hatályba, és a hozzájárulásom visszavonásáig marad hatályban.

    A jelen Szerződést saját belátásom szerint bármikor írásban visszavonhatom.


A Felhasználó a jelen Nyilatkozattal és személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos minden javaslatát, kérdését, kérését és egyéb kérdését a [email protected] címre küldheti. Felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO) is, akár az „Adatvédelmi tisztviselőnek” címzett írásbeli levélben, amelyet a fent megjelölt címre küldenek, vagy e-mailben az adatvédelmi tisztviselő címére küldve.