0 800 35-32-08

Договір про передачу даних

Ця Угода про передачу даних, укладена між Altegio Limited, компанією, зареєстрованою відповідно до законодавства Кіпру, із зареєстрованим офісом за адресою 25 Andrea Kalvou Street, Office 102, 2321 Lakatameia, Nicosia, Cyprus (далі – Ліцензіар) та уповноваженим представником ліцензіата.

З УВАГА, що Altegio Limited укладає цю Угоду з метою надання Ліцензіату доступу до платформи Altegio.

ВАЖЛИ З ВАЖИМ, що його Угода призначена для регулювання передачі Даних Ліцензіару для обробки Даних;

УВАГАЮЧИ, що Угода має на меті забезпечити належний рівень безпеки відповідно до правил захисту даних під час обробки та, зокрема, передачі персональних даних стосовно господарської діяльності Сторін;

ВАЖЛИ З ВАЖИМ, що Ви, будучи уповноваженим представником Ліцензіата, підтверджуєте:

- ви є офіційним представником, що діє від імені юридичної особи, фізичної особи-підприємця, Ліцензіата, який фактично використовує Платформу;

- Ви маєте повноваження погодитися на цей договір від імені юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

- якщо ви не погоджуєтеся з цією угодою, ви не можете отримати доступ до Платформи, Сайту або використовувати його;

ОТЖЕ, ОТЖЕ, Сторони домовилися про таке:

Предметом цієї Угоди є взаємні зобов'язання Сторін щодо забезпечення конфіденційності операції всіх Даних на умовах, зазначених у цій Угоді.

Приймаючи умови цієї Угоди, Ліцензіат вільно, добровільно та в своїх інтересах дає свою згоду на наступні дії:

- передача всіх Даних облікового запису Компанії на платформу Altegio, включаючи: бази даних клієнтів компанії, включаючи Персональні дані, бази даних співробітників компанії, включаючи Персональні дані, дані про фінансові операції, історію онлайн-записів, історію відвідувань, інтеграції з третіми- партійні послуги, вся інша інформація облікового запису;

- обробка Персональних даних працівників Ліцензіата, клієнтів та третіх осіб, чиї персональні дані передаються Ліцензіатом за цією угодою з метою передачі облікового запису даних Компанії Ліцензіата до програмного забезпечення Altegio (також збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання , уточнення (оновлення, модифікація), вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), деперсоналізація, блокування, видалення, знищення персональних даних), відповідно до вимог щодо обробки даних та Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламент і Рада від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних;

- обробка іншої інформації на обліку Підприємства шляхом внесення її в електронні бази даних, включення до списків (реєстрів) та форм звітності.

Надається згоду Ліцензіару на обробку моїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності, яка розміщена та/або доступна в Інтернеті за адресою www.altegio.io/en/info/privacy та встановлює правила обробки персональних даних Користувача інформація, включаючи персональні дані Користувача з Умовами надання послуг, яка розміщена та/або доступна в Інтернеті за адресою: www.altegio.io/en/info/terms, а також з Ліцензійною угодою, розміщена та/або доступна в Інтернеті за адресою: www. .altegio.io/en/info/licence, щоб дозволити Сторонам продовжувати свої відносини у спосіб, що відповідає закону. Ліцензіар обробляє персональні дані як Розпорядник персональних даних.

 Сторони вживають необхідних і достатніх організаційно-технічних заходів для захисту персональних даних користувачів від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також інших протиправних дій з ними з боку третіх осіб.

Ліцензіар вживає всіх технічних та організаційних заходів безпеки, що відповідають ризикам, наприклад, проти випадкового чи незаконного знищення або випадкової втрати, зміни, несанкціонованого розкриття або доступу під час передачі даних.

Ліцензіар зобов’язується, що будь-яка особа, яка діє за вказівкою Ліцензіара, не буде обробляти дані, за винятком вказівок та відповідно до цілей, зазначених у цій угоді та політиці конфіденційності. Беручи до уваги сучасний рівень техніки, витрати на впровадження та характер, обсяг, контекст та цілі Обробки, а також ризик різної ймовірності та серйозності для прав і свобод фізичних осіб, Сторони впроваджують відповідні технічні та організаційні заходи щодо забезпечення рівня безпеки, відповідного цьому ризику, включаючи, у відповідних випадках, заходи, зазначені в статті 32(1) GDPR.

Ліцензіат зобов'язується дотримуватися умов цієї угоди та гарантує, що:

 - при передачі даних Компанії Ліцензіат дотримувався всіх прав суб’єктів персональних даних, передбачених законодавством;

- Ліцензіат отримав згоду суб’єктів персональних даних на передачу та обробку їх персональних даних Ліцензіаром та третіми особами відповідно до укладених договорів та угод з метою дотримання законних прав та інтересів;

- Ліцензіат вживає необхідних і достатніх організаційних і технічних заходів для захисту даних Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також інших протиправних дій з ними з боку третіх осіб.

Кожна Сторона повинна зберігати цю Угоду та інформацію, яку вона отримує про іншу Сторону та її бізнес у зв’язку з цією Угодою, конфіденційною та не повинна використовувати чи розголошувати цю Конфіденційну інформацію без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, коли:

розкриття інформації вимагається законом;

відповідна інформація вже є у відкритому доступі.

Ця Угода та будь-які суперечки чи претензії, що виникають із або у зв’язку з її предметом чи формуванням (включаючи позадоговірні спори чи претензії), регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Англії та Уельсу. Будь-який спір, що виникне у зв’язку з цією Угодою, який Сторони не зможуть вирішити мирним шляхом, буде передано до виключної юрисдикції судів Англії та Уельсу.

Ця Угода набирає чинності з моменту прийняття Сторонами та діє до моменту її припинення в письмовій формі. Ця Угода може бути скасована Ліцензіатом у письмовій формі в будь-який час на його розсуд.


Усі пропозиції, запитання, запити та інші запити щодо цієї Угоди та передачі даних можна надсилати на адресу [email protected]. Ви також можете зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних (DPO), надіславши письмовий лист на ім’я «Офіцер із захисту даних», надісланий на вказану вище адресу, або електронною поштою на адресу DPO.

0 800 35-32-08