0 800 35-32-08

Угода про передачу та обробку даних Користувача


Відповідно до вимог і правил обробки даних Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради Європи від 27 квітня 2016 року щодо захисту осіб щодо обробки персональних даних та вільного переміщення таких даних:

Я, як Користувач, даю свою добровільну згоду на передачу для обробки моїх персональних даних новим Одержувачам - компанії «Altegio Limited», що належним чином зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, з офісом розташованим за адресою: 25 Andrea Kalvou Street, Office 102, 2321 Lakatameia, Nicosia, Cyprus (25 Андреа Калву Стріт, офіси 102, 2321 Лакатамеія, Нікосія, Кіпр), - далі «Одержувач», з метою отримання доступу та використання платформи Altegio.

Я, як Користувач, даю згоду на обробку моїх персональних даних Одержувачем відповідно до Політики конфіденційності, яка розміщена та/або доступна в мережі Інтернет на сайті: www.alteg.io/en/info/Privacy та встановлює правила обробки особистої інформації Користувача, включаючи персональні дані Користувача, та відповідно до Умов надання послуг, які розміщуються та/або доступні в мережі Інтернет: www.alteg.io/en/info/terms, з метою надання Сторонам можливості продовжувати свої відносини у спосіб, який відповідає чинному законодавству.

Одержувач має право виконувати дії (операції) з моїми персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) використання, деперсоналізація, блокування, видалення моїх персональних даних, категорії яких вказані в Політиці конфіденційності.

Я не заперечую проти обміну (отримання, передачі) моїх персональних даних між Одержувачем і третіми особами відповідно до укладених договорів і угод, з метою дотримання моїх законних прав та інтересів.

Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і залишається в силі до припинення цієї Угоди.

Ця Угода може бути анульована мною у письмовій формі в будь-який час на мій власний розсуд.


Усі пропозиції, запитання, запити та інші запити щодо цієї Угоди та використання своїх персональних даних Користувач може надсилати на адресу [email protected]. Ви також можете зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних (DPO), надіславши письмовий лист на ім’я «Співробітника з питань захисту даних», надісланий на вказану вище адресу, або електронною поштою на адресу DPO.

0 800 35-32-08