Skladišna evidencija

Smanjite broj manjkova
Od sada trošte 10 puta manje vremena za pretraživanje
podataka i kreiranje izveštaja

Probaj besplatno
Image Description

Efikasni zaposleni

Lakše je nego što izgleda

Image Description

Direktor će

 • Otkriti artikle koji su traženi, kao i one koji nisu
 • Smanjiti potrošnju repromaterijala za više
  od 10%
 • Sprečiti krađu robe i repromaterijala
Image Description

Menadžer/domaćica salona će

 • Eliminisati greške u evidenciji robe i potrošnih materijala
 • Smanjiti vreme potrebno za vođenje evidencije robe i popise
 • Otkriti zalihe koje su kritične i organizovaće nabavku pravovremeno
Image Description

Računovođa će

 • Imati kontrolu nad obavezama i potraživanjima od dobavljača
 • Lako izračunati stimulaciju kao procenat od prodaje
 • Uzeti u obzir cene koštanja repromaterijala prilikom obračuna zarada

Najvažniji izveštaji vezani za skladište

Na jedan klik, u stvarnom vremenu, sa bilo kog mesta

Анализ динамики продаж Altegio

Analiza dinamike prodaje

Količina i vrste prodatih artikala - pregled po zaposlenom za izabrani period

Быстрая работа с товарами Altegio

Brže manipulisanje robom

Upravljanje parametrima robe na jednoj stranici.

Остатки на складе Altegio

Zalihe u skladištu

Za koje artikle je neophodno da se dopuni zaliha i vrednost zaliha.

Движение товаров Altegio

Tokovi robe

Sva prodaja i kretanje robe između više skladišta u jednoj tabeli.

Kako da se implementira skladišna evidencija

Potrebno je samo da počnete, dopašće vam se.

Probaj besplatno

Podesite sistem

Kreirajte skladišne lokacije u skladu sa strukturom posla

Image Description

Unesite robu i merne jedinice

Image Description

Dodajte dobavljače

Evidentirajte prenos robe

Dokumentujte prodaju robe zajedno s uslugama

Image Description

Radite prenos robe između više skladišta

Image Description

Evidentirajte potrošne materijale prilikom pružanja usluga

Koristite pregledavanje izveštaja

Imajte podatke o stanju zaliha u stvarnom vremenu

Image Description

Analizirajte statistike prodaje i strukturu potražnje

Image Description

Pratite kretanje robe na osnovu 10 preseka

Optimizujte potrošnju repromaterijala

Podešavanja su potpuno fleksibilna

Radni nalozi

Podesite količine i vrste potrošnih materijala koji su potrebi za svaku uslugu

Autimatsko skidanje sa zaliha

Automatski skinite potrošne materijale sa zaliha u softveru svaki put kada je potvrđeno pružanje usluge

Smanjenje potrošnje

Obavestite zaposlene o sistemu za evidenciju potrošnih materijala i oni će ih trošiti na odgovarajući način, bez prekomerne potrošnje, a u skladu sa radnim nalozima

Kritične zalihe

Vršite kontrolu za skladištem i zalihama repromaterijala onlajn u svakom trenutku kako ne biste propustili nabavku

Podržava čitače bar kodova

Ubrzajte manipulisanje robom i do 10 puta

Probaj besplatno
Image Description

Istorija smanjenja zaliha

U svakom trenutku imajte informacije o tome kako su potrošni materijali utrošeni, kolike su zalihe i koliko će dugo trajati.

Image Description

Evidencija obrta zaliha

Nabavljajte samo one artikle čije su zalihe pri kraju, kada je to potrebno s obzirom na njihov obrt.

Image Description

Izvoz u Excel

Automatizujte rutinske operacije pomoću alatki koje su vam poznate i pravite sve vrste izveštaja samostalno.

Image Description

Evidencija cena koštanja

Evidentirajte cenu potrošnih materijala u ukupnom ostvarenom prihodu i prilikom pravljenja obračuna zarada.

Praktične alatke za evidenciju repromaterijala

Automatizovani izveštaji eliminišu potrebu za rutinskim poslovima

Budite i vi među 5 000 kompanija,
koje su ukazale svoje poverenje Altegio

Probajte besplatno